Valitusjärjestelmä

Yrittäjällä on riittävästi julkistettu valitusmenettely ja se käsittelee valituksen tämän valitusmenettelyn mukaisesti.

Sopimuksen täyttämistä koskevat valitukset on esitettävä elinkeinonharjoittajalle kohtuullisessa ajassa, ja ne on kuvattava täydellisesti ja selkeästi sen jälkeen, kun kuluttaja on havainnut puutteet.

Yrittäjälle tehtyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos valituksen käsittely kestää ennakoitavasti pidempään, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa lähettämällä vastaanottotodistuksen ja ilmoituksen siitä, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.. Alpha Supps.nl:n myyntiin ja sen sopimuksiin sekä niiden täyttämiseen sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lakia. Wienin kauppasopimuksen soveltaminen on nimenomaisesti suljettu pois.

www.alphasupps.nl -sivusto voi sisältää kolmannen osapuolen mainoksia tai linkkejä muille sivustoille. www.alphasupps.nl ei voi vaikuttaa näiden kolmansien osapuolten tai niiden sivustojen tietosuojakäytäntöihin eikä ole vastuussa niistä. Voit aina kysyä AlphaSupps.nl:ltä, mitä tietoja sinusta käsitellään. Voit lähettää tätä varten sähköpostia. Voit myös pyytää AlphaSupps.nl:tä sähköpostitse tekemään parannuksia, lisäyksiä tai muita korjauksia. Jos et enää halua saada tietoja, voit ilmoittaa siitä AlphaSupps.nl:lle. Tietoja lähetetään vain, jos olet antanut sähköpostiosoitteesi tätä tarkoitusta varten. Näistä yleisistä käyttöehdoista poikkeavat lisämääräykset tai määräykset eivät saa olla kuluttajan vahingoksi, ja ne on kirjattava kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi säilyttää ne saatavillaan olevalla pysyvällä tietovälineellä.

Kuluttajan on ensin käännyttävä elinkeinonharjoittajan puoleen valitusten tekemiseksi. Jos verkkokauppa on WebwinkelKeurin jäsen ja jos valituksia ei voida ratkaista keskinäisellä neuvonpidolla, kuluttajan on käännyttävä WebwinkelKeurin puoleen (webshopkeur.nl), se välittää ilmaiseksi. Tarkista, onko tällä verkkokaupalla voimassa oleva jäsenyys osoitteesta https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Jos ratkaisua ei vieläkään löydy, kuluttajalla on mahdollisuus antaa valituksensa WebwinkelKeurin nimittämän riippumattoman riitojenratkaisukomitean käsiteltäväksi, jonka päätös on sitova ja johon sekä yrittäjä että kuluttaja suostuvat. Riidan saattaminen tämän riitojenratkaisukomitean käsiteltäväksi aiheuttaa kustannuksia, jotka kuluttajan on maksettava komitealle. Valituksia on mahdollista tehdä myös eurooppalaisen ODR-foorumin kautta (http://ec.europa.eu/odr).

Valitus ei keskeytä toimijan velvoitteiden täyttämistä, ellei toimija toisin kirjallisesti ilmoita.
Jos toiminnanharjoittaja katsoo valituksen aiheelliseksi, toiminnanharjoittaja harkintansa mukaan joko vaihtaa tai korjaa toimitetut tuotteet maksutta.

Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin
Kaikkiin tehtyihin sopimuksiin sovelletaan Alankomaiden lakia. Toimivaltainen tuomioistuin on yrittäjän kotipaikan tuomioistuin.