ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

Spoločnosť Alphasupps.nl rešpektuje súkromie návštevníkov svojich webových stránok a zabezpečuje, aby sa s poskytnutými (osobnými) informáciami zaobchádzalo dôverne. (Osobné) údaje sa spracúvajú spôsobom, ktorý je v súlade s požiadavkami zákona.

ÚČELY SPRACOVANIA ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame na účely uzatvárania a plnenia zmlúv a riadenia z nich vyplývajúcich vzťahov. Na spracovanie údajov zadaných prostredníctvom formulárov používame GravityForms vo WordPress alebo prostredníctvom Mailchimpu. Údaje požadované prostredníctvom formulárov na našej webovej lokalite sú potrebné z vyššie uvedených dôvodov. Ak osobné údaje neposkytnete, nemôžeme vás kontaktovať alebo v prípade odberu noviniek informovať o našich službách a aktivitách.

Ak na webovej stránke vyplníte kontaktný/ponukový formulár, prihlášku alebo formulár na zasielanie noviniek alebo nám pošlete e-mail, údaje, ktoré nám pošlete, sa budú uchovávať tak dlho, ako je to potrebné podľa povahy formulára alebo obsahu vášho e-mailu na to, aby sme naň mohli úplne odpovedať a spracovať ho. Na tento účel používame nasledujúce lehoty uchovávania:

  • Kontaktný formulár (cez Gravity Forms): 1 rok
  • Aplikácia (prostredníctvom formulárov Gravity): 1 rok
  • Newsletter (prostredníctvom služby Mailchimp): Do odhlásenia sa z odberu noviniek.
  • Iné formuláre: (prostredníctvom formulárov Gravity): 1 rok

BEZPEČNOSŤ

Všetky údaje, ktoré si s Alphasupps.co.uk vymieňate prostredníctvom našej webovej stránky, sú šifrované pomocou zabezpečenia SSL založeného na protokole HTTPS.

ÚDAJE O NÁVŠTEVNÍKOCH A GOOGLE ANALYTICS

Na sledovanie všeobecných údajov o návštevách používame službu Google Analytics. Tieto údaje sa používajú na štatistické analýzy návštevnosti a klikania na webovej stránke. Používame ich aj na optimalizáciu fungovania webovej stránky. Službu Google Analytics sme nastavili aj tak, aby bola šetrná k súkromiu, takže IP adresy sú anonymizované a údaje sa odosielajú cez zabezpečené pripojenie.

So spoločnosťou Google sme uzavreli dohodu o spracovaní. Štatistické údaje sú prenášané a ukladané spoločnosťou Google na serveroch v Európe a Spojených štátoch. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google, ako aj v osobitných zásadách ochrany osobných údajov služby Google Analytics. Informácie o tom, ako spoločnosť Google dodržiava nariadenie GDPR, nájdete na osobitných stránkach spoločnosti Google: Google Cloud a GDPR a čo robí spoločnosť Google v oblasti ochrany údajov.

Spoločnosť Google používa tieto informácie na sledovanie používania našej webovej stránky a na poskytovanie správ o webovej stránke. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť tretím stranám, ak to od nej vyžaduje zákon, alebo ak tieto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. My na to nemáme žiadny vplyv.

Chceli by sme výslovne zdôrazniť, že tieto údaje nie je možné spätne vysledovať k vám ako k osobe alebo jednotlivcovi zo strany spoločnosti Alphasupps.nl, s výnimkou situácií, keď sa identifikujete ako osoba prostredníctvom niektorého z formulárov na webovej stránke. To sa môže uskutočniť napríklad zanechaním e-mailovej adresy pri prihlásení sa na odber noviniek. V takýchto prípadoch môže byť vaše správanie pri návšteve prepojené so zadanými údajmi.

Údaje zhromaždené spoločnosťou Alphasupps.co.uk nebudú poskytnuté tretím stranám.

HOTJAR

Nástroj Hotjar nám umožňuje zistiť, kde návštevníci na webovej stránke klikajú a do akej miery sa posúvajú po stránkach. Tieto údaje sú úplne anonymizované, a preto sa nedajú vysledovať k jednotlivcom.

PROFILOVANIE

Na základe správania na webovej lokalite sa marketingové súbory cookie používajú na vytváranie profilov, aby sme mohli návštevníkom zobrazovať relevantné reklamy na iných lokalitách. Vďaka tomu sa vám ako návštevníkovi zobrazujú relevantné reklamy, pretože zodpovedajú vášmu predtým zobrazenému správaniu na webovej lokalite. Dúfame, že vďaka tomu vás budeme môcť ešte lepšie informovať o našich službách a článkoch. Tieto údaje nie je možné vysledovať ku konkrétnej osobe.

DOHODA SO SPRACOVATEĽOM

So všetkými spoločnosťami, ktoré spracúvajú naše údaje, sme podpísali dohodu o spracovaní údajov. V nej sa okrem iného stanovuje, na aké účely sa môžu osobné údaje spracúvať a aké bezpečnostné opatrenia sa musia prijať v mieste, kde sa osobné údaje uchovávajú. Uvádza sa v nej tiež, že osoba, ktorá údaje spracúva, s nimi musí zaobchádzať dôverne a nesmie ich z vlastnej iniciatívy spracúvať na iný účel, ako je uvedený v zmluve o spracúvaní.

WEBOVÁ STRÁNKA

Recenzie zhromažďujeme prostredníctvom platformy WebwinkelKeur. Ak zanecháte recenziu prostredníctvom platformy WebwinkelKeur, musíte uviesť svoje meno, bydlisko a e-mailovú adresu. WebwinkelKeur nám tieto informácie poskytuje, aby sme mohli recenziu prepojiť s vašou objednávkou. Spoločnosť WebwinkelKeur tiež zverejňuje vaše meno a miesto bydliska na svojej vlastnej webovej stránke. V niektorých prípadoch vás spoločnosť WebwinkelKeur môže kontaktovať, aby sa vyjadrila k vašej recenzii. V prípade, že vás vyzveme, aby ste zanechali recenziu, poskytneme spoločnosti WebwinkelKeur vaše meno a e-mailovú adresu. Tieto údaje používajú len na účely výzvy na zanechanie recenzie. Spoločnosť WebwinkelKeur prijala vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Spoločnosť WebwinkelKeur si vyhradzuje právo využívať tretie strany na poskytovanie služieb, na ktoré sme spoločnosti WebwinkelKeur udelili súhlas. Všetky vyššie uvedené záruky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov sa vzťahujú aj na tie časti služieb, na ktoré spoločnosť WebwinkelKeur využíva tretie strany.

KONTROLA, OPRAVA A PRÁVO NA NÁMIETKU

Ak máte s našou spoločnosťou vzťah, máte možnosť na základe písomnej žiadosti nahliadnuť do svojich osobných údajov. Ak nami poskytnutý prehľad obsahuje nepresnosti, môžete nás písomne požiadať o zmenu alebo vymazanie údajov. Okrem toho máte právo vyžiadať si svoje údaje v súbore, aby ich od vás mohla získať a používať iná strana. Okrem toho nás môžete písomne informovať, ak si neželáte, aby sme vás kontaktovali (poštou alebo e-mailom) s informáciami o našich produktoch a službách, a to oznámením na tejto adrese:

Alphasupps.co.uk
Julianaweg 16 A
4725 SH Wouwse Plantage
Holandsko

Alebo pošlite na adresu [email protected]

V prípade, že nesúhlasíte s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, a nemôžete sa s nami dohodnúť, máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Tú môžete zaslať na adresu:

Orgán na ochranu osobných údajov
P.O. Box 93374
2509 AJ HAAG

ZMENA VYHLÁSENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhradzujeme si právo zmeniť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Zmeny budú zverejnené na tejto webovej stránke.

VYHLÁSENIE

Napriek tomu, že pri vývoji a údržbe tejto webovej stránky bola vynaložená maximálna starostlivosť, existuje možnosť, že niektoré informácie už nemusia byť časom presné. Spoločnosť Alphasupps.nl nenesie žiadnu zodpovednosť za dôsledky všetkých činností vykonaných na základe informácií uvedených na tejto webovej stránke. Z obsahu tejto webovej stránky nemožno vyvodiť žiadne záväzky spoločnosti Alphasupps.nl, s výnimkou prípadov, keď bola uzatvorená písomná dohoda.

ZDROJE TRETÍCH STRÁN

Niektoré odkazy na tejto webovej stránke vedú na zdroje informácií, ktoré spravujú tretie strany, nad ktorými spoločnosť Alphasupps.nl nemá kontrolu. Spoločnosť Alphasupps.nl nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo akýkoľvek iný aspekt týchto zdrojov informácií.

AUTORITA

Autorské práva na všetok obsah uvedený na tejto webovej stránke patria spoločnosti Alphasupps.nl, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, napríklad prostredníctvom odkazov na zdroj. Žiadna časť aplikácií, textov alebo grafických zobrazení tejto webovej stránky sa nesmie reprodukovať a/alebo zverejňovať tlačou, kopírovaním, faxovaním, prepisovaním, ukladaním do automatizovaného dátového súboru alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý sa vzťahuje na celé alebo čiastočné spracovanie, bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Alphasupps.nl.

VYHLÁSENIE O SÚBOROCH COOKIE

Alphasupps.co.uk používa súbory cookie. Alphasupps.nl používa súbory cookie na anonymnú analýzu návštevnosti webových stránok, aby sme mohli upraviť ich funkčnosť a účinnosť. Súbory cookie používame aj na prispôsobenie obsahu a reklám po získaní súhlasu.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie práce používateľa. Podľa zákona môžeme ukladať súbory cookie do vášho zariadenia, ak sú nevyhnutne potrebné na používanie stránky. Na všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme váš súhlas. Táto webová lokalita používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú nastavené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.

Váš súhlas sa vzťahuje na tieto oblasti: www.alphasupps.nl

COOKIES (UMIESTNENÉ PRIAMO):

Súbory cookie WordPress
Tieto súbory cookie okrem iného sledujú, či je návštevník prihlásený.

Súbory cookie spoločnosti Wordfence
Tieto súbory cookie sa nastavujú z bezpečnostných dôvodov. Spoločnosť Wordfence je plne v súlade s nariadením GDPR.

COOKIES (PO SÚHLASE):

Cookies: Google AdWords
Tieto súbory cookie sa používajú na prispôsobenie reklám vášmu profilu tak, aby boli pre vás čo najrelevantnejšie.

Cookies: Google Analytics
V prípade služby "Google Analytics" sa niektoré súbory cookie nastavujú na vytváranie prehľadov o našich používateľoch s cieľom zlepšiť stránku. Okrem toho kód služby Analytics obsahuje možnosť DoubleClick na zobrazovanie relevantných bannerov v obsahovej sieti Google.

Cookies: Facebook
Facebook umiestňuje súbory cookie na sledovanie vašich preferencií na tejto platforme sociálnych médií.

Cookies: Hotjar
Účel: Nástroj Hotjar nám umožňuje zistiť, kde na webovej stránke klikáme na návštevníkov a do akej miery sa návštevníci posúvajú po stránkach. Tieto údaje sú úplne anonymizované, a preto sa nedajú vysledovať k jednotlivcom.

O POLITIKE

Tieto zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie môžu byť z času na čas zmenené a doplnené s cieľom oznámiť zmeny a následné dôsledky na získavanie a správu údajov. Ak sa v tomto dokumente vykonajú zmeny, môžete zistiť, kedy boli naposledy vykonané, a to na základe dátumu v spodnej časti dokumentu. Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny v spôsobe spracovania údajov a upraviť podmienky opísané v zásadách ochrany osobných údajov a súborov cookie a uplatniť tieto zmeny na všetky vaše údaje. Ak navštívite našu webovú lokalitu, súhlasíte s vtedy platnými podmienkami zásad ochrany osobných údajov a súborov cookie.

Viac informácií o súboroch cookie a právnych predpisoch týkajúcich sa súborov cookie nájdete na www.youronlinechoices.com.

Posledná úprava: 20. apríla 2021